Kontakt

TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

92-016 Łódź, ul. Telefoniczna 46F

Sprzedaż: 42 630 10 63
Serwis: 664 052 699
Księgowość: 42 630 10 63, wew. 111

E-mail:
handlowy.systemy@toya.net.pl
serwis.systemy@toya.net.pl

NIP: 725 16 41 289
Regon: 471 650 575
KRS: 0000161158
Kap. zakł.: 80.000,00 PLN (wpłacony w całości)

Bank: PeKaO S.A. / III oddział w Łodzi
Nr konta: 09 1240 3060 1111 0000 3452 3689

Zobacz mapę: